Sách nói: Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh

Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Hai tuần 3 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 8-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

✔Link thánh lễ: https://youtu.be/khJk-MFfLWw

Thông Điệp "FRATELLI TUTTI" của Đức Thánh cha Phanxicô về TÌNH HUYNH ĐỆ và TÌNH THÂN HỮU XÃ HỘI do linh mục Lê Công Đức, PSS dịch từ bản tiếng Anh. Sách nói có 287 số được chia thành 8 chương.

Sách nói: Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh

Bài giảng của ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ CN 3 mùa Chay, cử hành lúc 7:00 ngày 7-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Suy niệm Tin mừng ngày 7-3-2021: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Sách nói: Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh

Bài giảng của Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ trong thánh lễ Thứ Bảy tuần 2 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 6-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Suy niệm Tin mừng ngày 6-3-2021: Thứ Bảy tuần 2 mùa Chay - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Sách nói: Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh

Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa lúc 8:30 thứ Bảy ngày 6-3-2021 do Đức Tổng Giuse chủ tế cùng một số Giám mục đồng tế, sẽ được trực tuyến trên các kênh truyền thông chính thức của Tổng Giáo phận.

Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 2 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 5-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Thông Điệp "FRATELLI TUTTI" của Đức Thánh cha Phanxicô về TÌNH HUYNH ĐỆ và TÌNH THÂN HỮU XÃ HỘI do linh mục Lê Công Đức, PSS dịch từ bản tiếng Anh. Sách nói có 287 số được chia thành 8 chương.

Suy niệm Tin mừng ngày 5-3-2021: Thứ Sáu tuần 2 mùa Chay - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Sách nói: Chúng tôi rao giảng một Đức Kitô bị đóng đinh

Bài giảng của Lm. GB. Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Năm tuần 2 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 4-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Load more

Play this podcast on Podbean App