Suy niệm Tin mừng ngày 12-4-2021: Thứ Hai tuần 2 Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh trong thánh lễ CN 2 PS, cử hành lúc 17:30 ngày 10-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Suy niệm Tin mừng ngày 11-4-2021: Chúa nhật 2 Phục sinh năm B - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Lm. Antôn Nguyễn Quang Chẩn trong thánh lễ Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 9-4-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Bài giảng của Lm. Micae Nguyễn Tiến Bình trong Thánh lễ Lòng Chúa Thương Xót, cử hành lúc 15:00 ngày 9-4-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Chợ Đũi

Suy niệm Tin mừng ngày 10-4-2021: Thứ Bảy tuần Bát nhật Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

April 8, 2021

Bình an cho anh em

Bài giảng của Lm. Đaminh Phạm Khắc Duy trong thánh lễ Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh, cử hành lúc 18:00 ngày 8-4-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Suy niệm Tin mừng ngày 9-4-2021: Thứ Sáu tuần Bát nhật Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Lm. Gioan Lê Quang Việt trong thánh lễ Thứ Tư tuần Bát nhật Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 7-4-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Suy niệm Tin mừng ngày 8-4-2021: Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Lm. Antôn Nguyễn Quang Chẩn trong thánh lễ Thứ Ba tuần Bát nhật Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 6-4-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Suy niệm Tin mừng ngày 7-4-2021: Thứ Tư tuần Bát nhật Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Lm. Đaminh Phạm Khắc Duy trong thánh lễ Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh, cử hành lúc 17:30 ngày 5-4-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Phước.

Suy niệm Tin mừng ngày 6-4-2021: Thứ Ba tuần Bát nhật Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong Chúa nhật Phục sinh, cử hành lúc 19:00 ngày 4-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Suy niệm Tin mừng ngày 5-4-2021: Thứ Hai tuần Bát nhật Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

April 4, 2021

Ngôi mộ trống

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong Thánh lễ: Chúa nhật Phục sinh, cử hành lúc 8:00 ngày 4-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong đêm canh thức Vượt qua, cử hành lúc 20:00 ngày 3-4-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Suy niệm Tin mừng ngày 4-4-2021: Chúa nhật Phục sinh - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App