Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 29 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 17-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Thánh lễ Truyền chức Linh mục, cử hành lúc 8:30 ngày 16-10-2021 tại Nhà nguyện ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 28 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 10-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

"Chúng ta đọc kinh Mân Côi khi chúng ta đang trên đường đi học, đang trên đường đi chợ, trong lúc chờ khám bác sĩ, trong lúc chờ đón xe dọc đường... Người ta gọi kinh Mân Côi là lời kinh bên vệ đường, bên vỉa hè cũng lần hạt kinh Mân Côi được." Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, cử hành lúc 7:00 ngày 3-10-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 26 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 26-9-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 25 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 19-9-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 24 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 12-9-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 23 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 5-9-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa Nhật tuần 22 Thường Niên năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 29-8-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 21 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 22-8-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cử hành lúc 7:00 ngày 15-8-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 19 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 8-8-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 18 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 1-8-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 17 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 25-7-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 16 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 18-7-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Chúa nhật 15 TN năm B, cử hành lúc 7:00 ngày 11-7-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Kính trọng thể thánh Phêrô và thánh Phaolô Tông đồ, cử hành lúc 7:00 ngày 4-7-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ CN 13 TN B, cử hành lúc 7:00 ngày 27-6-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ CN 12 TN B, cử hành lúc 7:00 ngày 20-6-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, cử hành lúc 7:00 ngày 13-6-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App