Bài giảng của ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ CN 3 mùa Chay, cử hành lúc 7:00 ngày 7-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro cử hành lúc 17:30 ngày 17-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Mùng Hai Tết Tân Sửu lúc 7:00 thứ Bảy ngày 13-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

ĐTGM Giuse Nguyễn Năng CHÚC TẾT TÂN SỬU đến cộng đoàn Dân Chúa TGP Sài Gòn trong thánh lễ Giao thừa, cử hành lúc 21:00 thứ Năm ngày 11-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Giao thừa, cử hành vào lúc 21:00 thứ Năm ngày 11-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ An táng Lm. Phanxicô Assisi Lê Quang Đăng, cử hành vào lúc 8g30 thứ Hai ngày 8-2-2021 tại Nhà thờ Giáo xứ Tân Hương.
➤Link thánh lễ: https://youtu.be/jDw8WbbTsWQ

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ truyền chức linh mục cho 3 thầy phó tế thuộc Dòng Tá viên Mục vụ Bệnh nhân (MI) vào lúc 6g thứ Bảy 16.1.2021 tại nhà nguyện Trung tâm Mục vụ Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa cử hành lúc 17g30 thứ Sáu ngày 1-1-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

December 25, 2020

Tình Yêu Cao Cả

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh Lễ Đêm Giáng sinh ngày 24-12-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Tuyên hứa Huynh trưởng các cấp và Huấn luyện viên
ngày 20-12-2020 tại nhà thờ Hạnh Thông Tây.

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ Đức Mẹ Hồn xác Về trời ngày 16-8-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

December 3, 2020

Sức mạnh phi vật thể

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ Khai giảng Học viện Mục vụ niên khóa 2020-2021 ngày 23-9-2020 tại Trung tâm Mục vụ TPG Sài Gòn

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ Chúa nhật ngày Quốc tế Di dân 2020 ngày 27-9-2020 tại nhà thờ Gx. Thánh Phaolô - Bình Tân

Huấn từ của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Ngày Quốc tế Di dân ngày 27-9-2020 tại nhà thờ Gx. Thánh Phaolô - Bình Tân

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ Kính thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu ngày 1-10-2020 tại Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ phát học bổng Tôma Thiện ngày 3-10-2020 tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn

December 3, 2020

Nên thánh khi lên mạng

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ Hòa mạng cùng Carlo ngày 10-10-2020 tại nhà thờ Gx. Tân Phước

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ Cung hiến Nguyện đường và Bàn thờ ngày 31-10-2020 tại Hội dòng Mến Thánh Giá Tân Lập

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ Cầu cho các tín hữu đã qua đời ngày 2-11-2020 tại nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng: Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục và Linh mục đã qua đời ngày 5-11-2020 tại nhà thờ Gx. Chí Hòa

Load more

Play this podcast on Podbean App