Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Hai tuần 3 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 8-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

✔Link thánh lễ: https://youtu.be/khJk-MFfLWw

Bài giảng của Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ trong thánh lễ Thứ Bảy tuần 2 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 6-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 2 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 5-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. GB. Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Năm tuần 2 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 4-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà.

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Ba tuần 2 mùa Chay, cử hành lúc 5:30 ngày 2-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Phanxicô Xaviê Bảo Lộc trong thánh lễ Thứ Hai tuần 2 mùa Chay, cử hành vào lúc 5:30​ ngày 1-3-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ Chúa nhật 2 mùa Chay, cử hành lúc 7:00 ngày 28-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân trong thánh lễ Chúa nhật 2 Mùa Chay, cử hành vào lúc 17:30 ngày 27-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ trong thánh lễ Thứ Bảy tuần 1 mùa Chay, cử hành vào lúc 5:30​ ngày 27-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu tuần 1 mùa Chay cử hành vào lúc 5:30​ ngày 26-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Năm tuần 1 mùa Chay cử hành vào lúc 5:30 ngày 25-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ Thứ Tư tuần 1 mùa Chay lúc 5:30 ngày 24-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ Thứ Ba tuần 1 mùa Chay lúc 5:30 ngày 23-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ trong thánh lễ Thứ Bảy sau Lễ Tro cử hành vào lúc 5:30​ ngày 20-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền trong thánh lễ Thứ Sáu sau Lễ Tro cử hành lúc 5:30 ngày 19-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài suy niệm của Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân trong giờ Chầu Thánh Thể ngày 18-2-2021 lúc 20g tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. GB. Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Thứ Năm sau Lễ Tro lúc 5:30 ngày 18-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn

Bài giảng của Lm. Giuse Bùi Công Trác trong thánh lễ thứ Tư Lễ Tro cử hành lúc 5:30 ngày 17-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Lm. Phêrô Kiều Công Tùng trong thánh lễ thứ Ba tuần 6 TN cử hành lúc 5:30 ngày 16-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Bài giảng của Đức Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn trong thánh lễ Mùng Ba Tết, cử hành lúc 7:00​ Chúa nhật ngày 14-2-2021 tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn.

Load more

Play this podcast on Podbean App