Lm. Gioan Bt. Phương Đình Toại, MI chia sẻ với chủ đề: NĂM CANH TÝ: COVID CÔ ĐƠN - CÔ TỊCH 🤔🥱😌Những tâm sự không biết hỏi cùng ai, những câu hỏi khó hỏi xin vui lòng gửi về: chuongtrinhdongchaycuocdoi@gmail.com

Lm GB Phương Đình Toại chia sẻ vấn đề XÂM HẠI TRẺ EM

#tgpsg #LmGBPhươngĐìnhToại#Dongchaycuocdoi

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo chia sẻ với chủ đề: Con "Thương" Con "Ghét"

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo - Chuyên viên tâm lý trình bày về "NGƯỜI TRẺ VÀ PHIM ĐEN"

Lm GB Phương Đình Toại chia sẻ : Cha me đối thoại và giáo dục con cái tuổi dậy thì.

#tgpsg #LmGBPhươngĐìnhToại#Dongchaycuocdoi

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo - Chuyên viên tâm lý trình bày về "Gia đình bật dậy sau khủng hoảng - xung đột"

Lm GB Phương Đình Toại, Dòng Camilo chia sẻ về NHỮNG XUNG ĐỘT TRONG HÔN NHÂN.

 

Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo - Chuyên viên tâm lý trình bày về " Vòng đời của một gia đình"

#tgpsg #LmGBPhươngĐìnhToại#Dongchaycuocdoi 

 

Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Lm GB. Phương Đình Toại thuộc Dòng Camilo chia sẻ với chủ đề: Tuổi Trưởng Thành

 

Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Linh mục Gioan Baotxita Phương Đình Toại chia sẻ về việc trừ quỷ.

Giới thiệu video về hoạt động Ban mục vụ HIV/AIDS của Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Load more

Play this podcast on Podbean App