Thu âm trực tiếp từ buổi cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé tại nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn. Các bài hát được lấy từ cuốn "Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé" do OCP Việt Nam xuất bản.

Thu âm trực tiếp từ buổi cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé tại nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn. Các bài hát được lấy từ cuốn "Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé" do OCP Việt Nam xuất bản.

🎼 Chúa chỉ dạy lối đường con đi và cho con biết sẵn sàng theo đường Ngài. Nguyện dạy con bước đi theo Ngài. Cho trí tâm an vui.

Thu âm trực tiếp từ buổi cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé tại nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn. Các bài hát được lấy từ cuốn "Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé" do OCP Việt Nam xuất bản.

🎼 Hồn tôi chỉ được nghỉ yên trong Ngài Đấng Cứu Độ. Trong Chúa, Đấng Cứu Độ tôi. Ôi Thiên Chúa tôi chính nguồn ơn cứu độ, Chúa chính nơi nghỉ ngơi.

Thu âm trực tiếp từ buổi cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé tại nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn. Các bài hát được lấy từ cuốn "Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé" do OCP Việt Nam xuất bản.

🎼 Ở trong Chúa con mãi luôn ca tụng Ngài, ở trong Chúa con sẽ mừng vui. Nhìn về Ngài hãy an lòng vững chí, này đây Thiên Chúa Ngài vẫn mãi ở gần, hãy cất cao lời, lời tụng ca tạ ơn.

Bài số #12 trong cuốn "Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé" do OCP Việt Nam xuất bản.

🎼 Xin thương gìn giữ bảo vệ con luôn. Lạy Chúa, Chúa thấu tỏ tâm hồn. Nguyện đưa bước dẫn lối con trên nẻo đường thiên thu, nguyện Ngài dìu hồn con trên lối chính ngay muôn đời.

Thu âm trực tiếp từ buổi cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé tại nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn. Các bài hát được lấy từ cuốn "Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé" do OCP Việt Nam xuất bản.

♫ Wysławiajcie Pana, O___ Wysławiajcie Pana, O___ Śpiewaj Panu cała ziemio, alleluja, alleluja! ♫ Nào cùng ca khen Chúa Đấng Cứu Độ, hãy cất tiếng ngợi ca khen danh Ngài. Tình Chúa vững bền mãi ngàn năm, alleluia, alleluia! ♫ Praise our God and saviour, O Praise our God and saviour, O for God's love endures forever, alleluia, alleluia!

"Wysławiajcie Pana/Nào Cùng Ca Khen Chúa"

Lời Việt: Hân Lê.

Music © 2007, Ateliers et Presses de Taizé, Cộng đoàn Taizé, Pháp.

🎼 Ngài phục hồi hồn con được an vui. Ngài chẳng lìa xa linh hồn này. Đây Thiên Chúa đến để ủi an nâng niu con. Chúa đến để ủi an con.

Thu âm trực tiếp từ buổi cầu nguyện với các bài hát từ Cộng đoàn Taizé tại nhà nguyện TTMV TGP Sài Gòn. Các bài hát được lấy từ cuốn "Những Bài Hát Từ Cộng Đoàn Taizé" do OCP Việt Nam xuất bản.

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App