25: Mong muốn của Đức Mẹ

(Thánh lễ đầu tiên ở nhà thờ hầm, ngày 19 tháng 5 năm 1866)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

24: Bốn cha Dòng Thừa Sai Đức Mệ Vô Nhiễm phục vụ đền thánh

(Các cha Garaison đến Lộ Đức, ngày 17 tháng 5 năm 1866)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 23: Cuộc hành hương đầu tiên ở Massabielle (Cuộc rước kiệu của giáo xứ Loubajac, ngày 25 tháng 7 1864)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 22: Nhà điêu khắc tạc tượng Đức Trinh Nữ Maria (Ngày 4 tháng 4 năm 1864)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 21: Người viết lịch sử Lộ Đức (Henri Lassere, ngày 4 tháng 12 nmư 1863)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 20: Ánh sáng bừng lên trong bóng tối (Cuộc rước nến và cha Maria - Antôn, ngày 10 tháng 11 năm 1863)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 19: Phép lạ và Phép lạ (Bảy phép lạ đầu được công nhận)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 18: Gương mặt của một vị thánh (Những bức ảnh của Bernadette, ngày 22 tháng 10 năm 1861)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 17: Vị Giám mục đã công bố Lộ Đức cho thế giới (Chân dung Giám mục Laurence, ngày 7 tháng 12 năm 1860)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 16: Một bà hoàng hậu quỳ gối (Và việc bỏ rào chắn xung quanh hang Massabielle, ngày 30 tháng 9 năm 1858)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 15: Vĩnh biệt (Lần hiện ra cuối cùng: lần thứ 18, ngày 16 tháng 7 năm 1858)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 14: Vị linh mục kiên cường như tảng đá (Chân dung của cha sở Dominique Peyramade, ngày 4 tháng 6 năm 1858)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 13: Con đường dẫn đến Đức Kitô (Từ Bartrès tới việc rước lễ lần đầu, ngày 3 tháng 6 năm 1858)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 12: Một ngọn lửa giữa hai lòng bàn tay (Lần hiện ra thứ 17 ngày 7 tháng 4 năm 1858)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân

Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh

Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 11: Tín điều Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội (ngày 25 tháng 3 năm 1858)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân

Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh

Phần 10: Sự kiên nhẫn của một đứa trẻ (Lần hiện ra thứ mười bốn, mười lăm và mười sáu ngày 3, 4 và 25 tháng 3 năm 1858)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân

Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh

 

Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Phần 9: Xây dựng đền thánh (lần hiện ra thứ mười ba ngày 2 tháng 3 năm 1858)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân

Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh

 

Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Load more

Play this podcast on Podbean App