45: "Họng súng hay chân thập giá" (Chân dung của nhà văn Joris-Karl Huysmans, ngày 1 tháng 12 năm 1905)
__________________________________________________
150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Trình bày: Ca đoàn Đồng Tâm
➤Link YouTube: https://youtu.be/wHE5X54WPoI

44: Phục sinh Marie Savoye (Phép lạ thứ 28, ngày 20 tháng 9 năm 1901)
__________________________________________________
150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Trình bày: Ca đoàn Đồng Tâm
➤Link YouTube: https://youtu.be/kM2aiar2R6k

📍Kính mời quý vị cùng hiệp thông và đừng quên nhấn vào nút "Đăng ký" để có những video mới nhất từ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
__________________________________________________
➤ Facebook: fb.com/tgpsaigon
➤ Website: tgpsaigon.net
__________________________________________________
♥♥♥ Xin chân thành cảm ơn Quý vị ♥♥♥

Bản quyền nội dung thuộc về Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

43: Chữa lành thân xác và tâm hồn (Gabriel Gargam, ngày 20 tháng 6 năm 1901)
__________________________________________________
150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Trình bày: Ca đoàn Đồng Tâm
➤Link YouTube: https://youtu.be/xTt32iJJqSQ

📍Kính mời quý vị cùng hiệp thông và đừng quên nhấn vào nút "Đăng ký" để có những video mới nhất từ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
__________________________________________________
➤ Facebook: fb.com/tgpsaigon
➤ Website: tgpsaigon.net
__________________________________________________
♥♥♥ Xin chân thành cảm ơn Quý vị ♥♥♥

Bản quyền nội dung thuộc về Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

42: Tại sao không phải là tôi (Esther Brachmann, phép lạ thứ 22, ngày 21 tháng 8 năm 1896)
__________________________________________________
150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Trình bày: Ca đoàn Đồng Tâm
➤Link YouTube: https://youtu.be/6FN1tfK2juY

📍Kính mời quý vị cùng hiệp thông và đừng quên nhấn vào nút "Đăng ký" để có những video mới nhất từ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
__________________________________________________
➤ Facebook: fb.com/tgpsaigon
➤ Website: tgpsaigon.net
__________________________________________________
♥♥♥ Xin chân thành cảm ơn Quý vị ♥♥♥

Bản quyền nội dung thuộc về Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

41: Cuộc chiến giữa đức tin và lý trí (Émile Zola và Thánh Địa Lộ Đức)
__________________________________________________
150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Trình bày: Ca đoàn Đồng Tâm
➤Link YouTube: https://youtu.be/n9i6gRG4NTY

📍Kính mời quý vị cùng hiệp thông và đừng quên nhấn vào nút "Đăng ký" để có những video mới nhất từ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
__________________________________________________
➤ Facebook: fb.com/tgpsaigon
➤ Website: tgpsaigon.net
__________________________________________________
♥♥♥ Xin chân thành cảm ơn Quý vị ♥♥♥

Bản quyền nội dung thuộc về Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

40: Đứa con hoang đàng (Cuộc trở lại của một thầy thuốc lầm đường lạc lối, ngày 11 tháng 7 năm 1894)
__________________________________________________
150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Trình bày: Ca đoàn Đồng Tâm
➤Link YouTube: https://youtu.be/UNYd4mXhlIM

📍Kính mời quý vị cùng hiệp thông và đừng quên nhấn vào nút "Đăng ký" để có những video mới nhất từ Tổng Giáo phận Sài Gòn.
__________________________________________________
➤ Facebook: fb.com/tgpsaigon
➤ Website: tgpsaigon.net
__________________________________________________
♥♥♥ Xin chân thành cảm ơn Quý vị ♥♥♥

Bản quyền nội dung thuộc về Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 39: Hiệp sĩ của Đức Trinh Nữ (Tướng Sonis và Đức Trinh Nữ Lộ Đức, ngày 2 tháng 12 năm 1890)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 38: Sơ Julienne - nữ tu ở Brive (Phép lạ thứ 12, ngày 28 tháng 9 năm 1889)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 37: Những ngày cuối cùng của cha Sempé (Ngày 31 tháng 8 năm 1889)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 36: Kỷ niệm thú vị của một chứng nhân (Chân dung ông Jean Baptiste Estrade, ngày 2 tháng 12 năm 1888)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 35: Vượt qua tam nhật cuối cùng (Cái chết của Bernadette, ngày 16 tháng 4 năm 1879)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 34: Một bà mẹ như các bà mẹ khác (Cuộc hành hương của bà Zélie Martin Mẹ của Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, ngày 11 tháng 6 năm 1877)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 33: Trong nhà nguyện riêng của Đức Giáo Hoàng (Đức Piô IX và bức thư của Bernadette Soubirous, ngày 19 tháng 12 năm 1876)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 32: Lễ đội Vương miện cho tượng Đức Mẹ (Chân dung của Đức Cha Jourdan, ngày 7 tháng 4 năm 1875)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 31: Đức Trinh Nữ ở Flandre (Bi) (Pierre de Rudder, Phép lạ thứ 8, ngày 7 tháng 4 năm 1875)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 30: Bệnh viện Mẹ Sầu Bi (Chân dung sơ Maria Saint-Frai, ngày 6 tháng 4 năm 1874)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

Sách nói: Những điều kỳ diệu của Lộ Đức
📍 29: Mười ba năm vững chí bền lòng (Bernadette ở tu viện Thánh Gildard-Nevers, ngày 5 tháng 11 năm 1873)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

28: Hàng ngàn màu sắc sặc sỡ trên bầu trời

(Cuộc hành hương của những lá cờ, ngày 16 tháng 10 năm 1872)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
______________________________
Bản quyền © 2021, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.

27: Nguồn gốc Vương Cung Thánh Đường phía trên

(Ngày 13 tháng 12 năm 1867)
______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

26: Bernadette tận hiến cho Chúa

(Cô đến Nevers, ngày 8 tháng 7 năm 1866)

______________________________

150 câu chuyện thật rất cảm động để mừng 150 năm đức tin và phép lạ dưới ánh mắt của Đức Trinh nữ Maria.
Chịu trách nhiệm nội dung: Lm. Ignatio Hồ Văn Xuân
Giọng đọc: Lm. Phêrô Đỗ Duy Khánh
Bản quyền © 2020, Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Xin không đăng tải lại ở các kênh khác.
#tgpsg #ĐứcMẹLộĐức #SáchNói

Load more

Podbean App

Play this podcast on Podbean App